the road to success

Preklady A Tlmočenie

Preklady

Poskytujeme preklady pre celý rad zákazníkov od študentov k profesionálnym spoločnotiam.

Preklady poskytujeme od roku 2014, 

kedy bola založená naša spoločnosť.

 Máme skúsenosti a rozsiahle 
vedomosti v nasledujúcich sektoroch:

Vzdelanie

Podnikanie

Technológia

Zdravotníctvo

Firemné – mimo firemné, webové propagácie.


Tlmočníctvo

Máme bohaté a dlhoročné skúsenosti v oblasti tlmočníctva. 

Ponúkame tlmočnícke služby v 

časovom rozmedzí: 

hodinové, poldňové, celodenné aj týždenné.

Sme spôsobilý tlmočiť nasledujúce spoločenské udalosti:

Konferencie

Špeciálne podujatia

Veľtrhy

Obchodné stretnutia

Vnútropodnikové aktivity

 

Pre Viac informácií o vyššie uvedených službách alebo informácie ohľadom cenníka prosím kontaktujte:

 Chelsea Learning

Tel: (00421) 0948 06 2019,

Email: info@chelsealearning.skTranslations

We provide translation works for an array of clients from students to professional companies.

We have provided translation works since our company began in 2014 and have experience and extensive knowledge in the following sector translations ;

Education

Business

Technical

Medical

For use in-company or externally, via online / out of company advertising.


Interpreting

We have provided in the past several interpreting services whether its for an hour, half a day, full day or a week. 

We are able to provide interpreting services for the following events:

Conferences

special events

trade fairs

business meetings

internal affairs

 

For more information on the above services,

or for a pricelist please contact:

Chelsea Learning at (00421) 0948 06 2019,

Email: info@chelsealearning.sk.