the road to success

Kurzy

 


V Chelsea Learning veríme v tri neoceniteľné zásady k zdokonaleniu Vašej angličtiny.

Cieľom prvej zásady je podporiť Vašu sebadôveru v jazyku, ktorý sa učíte. Nebojte sa robiť chyby, naši trpezliví, nápomocní a skúsení učitelia sú tu pre Vás, aby Vás priviedli k “ceste za úspechom”.

Druhá zásada sa vzťahuje na výučbu. Je dôležité byť učený niekým, kto komunikuje perfektne po anglicky, skúsenými učiteľmi, ktorí nielenže počuli o živote v zahraničí, ale ho aj prežili  niekoľko rokov na vlastnej koži.

V Chelsea learning majú všetci naši učitelia plynulé jazykové schopnosti, žili v zahraničí a sú kvalifikovaní.

Napokon v tretej zásade veríme, že počet študentov v našich skupinách je extrémne dôležitý. Z toho dôvodu, ponúkame IBA mini skupiny v rozmedzí dvoch až šiestich študentov. 

Vnímame to tak ,že menšie skupiny zvyšujú plynulé tempo procesu učenia a dovoľujú študentom bohatú prax v konverzácii.


 
Súkromné ​​hodiny: (1-1)

Mini Skupinové kurzy:    
 —max. 6 študentov/ skupina- (pre všetky vekové a jazykové úrovne).

 


Jazykové úrovne

Pre-A1 (úplní začiatočníci),

A1

A2

B1 (základná až stredná komunikačná úroveň),

B2 (maturitná úroveň),

C1 (advanced)

C2 (proficient).Ponúkame angličtinu

•Pre základné, stredné a vysoké školy 

•Obchodnú/ Business 

•Technickú / Technical

•Konverzácie

 

Ďalej ponúkame..

•Prípravy na národné a medzinárodné skúšky (Maturita/ IELTS/Cambridge ..)

•Intenzívne kurzy

•Online hodiny 

•Letné kurzy

 Courses

At Chelsea Learning, we believe in three invaluable ways to improve your level of English.

The first, is by being confident in the language you are learning. Don’t be afraid to make mistakes! As our patient,supportive and experienced teachers are there to guide you on the ‘road to success’. 

The second is by being taught the language by teachers whose English is flawless, who are exquisite teachers and who have not only read about living abroad, but have experienced it first-hand for several years. 

At Chelsea Learning, all our teachers have fluent language skills, have lived abroad and are qualified teachers. 

Thirdly , we believe that the classroom group sizes are extremely important.

How much can you learn and speak in a class of 12?

So as a result, we provide ONLY mini- groups ranging from 2 to 6 students for ALL of our classes. This we feel, will improve the smooth pace of the learning process and will allow students ample conversational practice.Private individual lessons: (1-1)
Mini groups courses : —max. 6 students/ group (for all ages and language levels).

 Types of Language learning We Provide:

•Primary/ Secondary School Education

•University Level

•Business

•Technical

•Conversation

 

We also provide..

•Exam Preparation (Maturita, IELTS, Cambridge, International Exams etc..)

•Intensive Courses

•Online lessons

•Summer Courses

•Slovak Language For Foreigners.