AKTUALITY

NOVINKY

Dokumenty

Vážení rodičia, ak ste nám ešte neposkytli tri dokumenty (GDPR, COVID-19, zmluva), ktoré sme vám poslali e-mailom,; prosim vytlačte ich, vyplňte, podpíšte a odovzdajte učiteľovi študenta.

Ďakujem

 
Aktuálne info o COVID-19

Dôležité! 

Ak je študent mimo školy 3 dni alebo viac z dôvodu choroby alebo cestovania atď. Otvorte nižšie uvedenú prílohu, vyplňte, vytlačte a dajte učiteľovi študenta, alebo pošlite e -mailom na adresu info@chelsealearning.sk.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti-Chelsea Learning _ COVID-19 2021_2022

Ak je študent v karanténe, informujte nás o tom. Žiadame o negatívny výsledok testu PCR/ AG, ako aj formulár COVID-19, ktorý je priložený vyššie.

Ak nám to nie je poskytnuté, nie je dovolené študentovi umožniť účasť na ďalšej hodine angličtiny.

 

Cambridge certifikátov

Chelsea learning je akreditované ‘Cambridge preparation centre’. Spolupracujeme s Inštitútom jazykov a interkultúrnej komunikácie E-KU v Nitre. Nasleduje viac informácií o skúškach z Cambridge.

https://www.cambridgeenglish.org/

 

Free worksheets  2021/ 2022!

V Chelsea Learning rozumieme ťažkostiam pri online vyučovaní a podpore vzdelávania vašich detí v domácom prostredí. V súčasnej pandémii COVID-19 môžu byť dištančné vzdelávanie a zábava pre vaše deti veľkou výzvou pre každého. Preto sme zostavili niekoľko pracovných listov na výučbu angličtiny, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť a vytlačiť. Postupne budeme pridávať ďalšie pracovné listy, takže sa nezabudnite vrátiť na našu webstránku.

Chelsea Learning- Present simple- (A2 level, kids, elementary adults)   Chelsea learning- present continuous presentation worksheets (9-13y, A1/A2, adult beginners.)   Chelsea Learning- Corona virus vocabulary (kids 10+, teens, A2 elementary adults)   Chelsea Learning- Corona virus vocabulary (kids 10+, teens, A2 elementary adults) -PART 2   Chelsea Learning jazyková škola- A2/B1 Fitness and workout vocabulary (teens, adult level)   Chelsea Learning-Sports and activities -( A1/A2, Kids 8-11y)   Chelsea Learning (kindergarten 4-6y, pre A1)   Chelsea Learning – Body, word match etc. worksheets ( young kids, 5-8 y, kindergarten)   Chelsea Learning- present simple (8-12y A1 basic kids)   Chelsea Learning – Winter, seasons, reading, comprehension – (11-13y, A2)